Voor de jongeren bij de WJD in Lissabon, voor Zegen en Vreugde met ontmoetingen, met Jezus en Maria.