Ik hoop, dat de wereld jongerendagen, de jongeren dusdanig begeesterd, dat zij ook zichtbaar worden in de parochies, zodat het katholieke geloof weer gaat bloeien en groeien.