Een kaarsje om mijn op 21/12/2020 aan Civid-19 overleden zuster te gedenken. Beste Zus, Rust in Vrede, amen. OLV. Bid voor ons arme zondaars.