Almachtige eeuwige God,
die wilt dat allen behouden worden
en dat niemand verloren gaat,
zie neer op de zielen,
door duivels bedrog misleid,
opdat de harten van de dwalenden,
na elke ketterse boosheid afgelegd te hebben,
tot inkeer komen
en terugkeren naar de eenheid van de waarheid.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.