Voor Vrede in de wereld, en dat de mensen verdraagzamer mogen worden voor elkaar, op voorspraak van de Heilige Jozef.