Moge Uw vrede in onze harten wonen. Heer Jezus, laat er vrede zijn in Oekraïne.