Lieve Heer
Geef Roeland de kracht en wijsheid voor het welslagen van zijn examen