Lieve Heer
We bidden voor Roeland. Dat u hem veel kracht en wijsheid schenkt.