Dat de pastoor omhuld mag zij met Zijn Licht en onze vriendschap het verder zal mogen dragen.