Aan onze Waerde Hooggeachte Paus Franciscus te
Rome.
Van harte beterschap gewenst.