Voor het welslagen van een operatie bij onze, pasgeboren, kleindochter Noëll.