Weesgegroet Maria,

Mijn hartezusje helpt mij steeds weer te vertrouwen op uw bijstand,
helpt mij steeds weer te vertrouwen dat ik aan uw hand mag gaan in het donker.
Ik wil haar daarvoor openlijk bedanken.
Wilt u haar altijd bijstaan en haar kracht en zegen geven?