dat hun geloof dieper en versterkt wordt en hun liefde voor God, Moeder Maria en hun naasten groeit; dat ze Gods roeping horen, erkennen en vervullen om God en Maria in heiligheid te dienen