Wij bidden voor onze goede vriendin en zuster Margot, voor levenskracht en dat zij haar ziekte goed kan ondergaan.