Dank U dat u mijn dochter hebt bijgestaan bij haar operatie. Wilt u haar blijvend kracht geven? Misschien dat ze dan toch een kindje kan krijgen….
Weesgegroet.