ik bid voor de zielerust van een speciaal iemand. dat zij rust mag vinden bij u. maar niet mijn wil maar Uw wil geschiede