Deze dag is ons gebed voor u/jullie.Wees dapper,houd moed.Hij is getrouw ,de bron van alle goed!!Dat u/jullie mogen putten uit die Bron.In Efeze 6 schrijft Paulus aan de gemeente;”Zoek uw kracht in de Heer,in de kracht van Zijn macht.” Moge Hij u/jullie toerusten met die kracht!!!!