Heer, schenk hem en de ook vermoorde vrouw de eeuwige rust en schenk genade van bekering aan de daders