Dat de Goede God, Zijn moeder Maria, die hier ook al vele keren om heeft gesmeekt om voor die landen te bidden en de H. Jozef, ons gebed om vrede moge verhoren.
Oorlog is totaal zinloos, daarvoor zijn wij niet geschapen. Goed had/heeft een goede bedoeling met ons.
Dat ook de H. Geest de mensen mag verlichten, zodat zij tot inkeer komen en het onnut ervan kunnen inzien.