voor alle jonge mannen die onderscheiding maken voor hun priesterroeping. om vertrouwen en overgave in Gods wil.