Repect voor de heldhaftige seminaristen
uit Burundi die stand hielden en hun leven gaven.
Mogen zij voor eeuwig in het paradijs zijn.
Viva Cristo Rey.