Heer, onze God, wij danken u, dat u ons door middel van deze kleine virus oproept tot inzicht, broederlijkheid, liefde en inzicht hoe wij leven met elkaar en in verhouding tot u onze Schepper. Alle eer komt u toe.