VERGEEF
God alles is door u geschapen
ook de Corona.

Mogelijk is ook deze virus net als ik mijn doel voorbij geschoten
vergeef ons.

Moge met pasen;
het Corona virus opstaan uit het leven
die het nu belaagd.

Mag elk leven zich tot God keren,
naar uw wil.
U die zegt: Ik ben die Ik ben.