Vader Eduard veertig jaren geleden, 1
Mei, ging u van ons hene, bedankt.