God zoekt mij.
Hij kent mij.
Ken ik God?
Zoek ik Hem door Zijn Zoon, Jezus?

Vader sterk mijn geloof.
Trek mij (de mens) in het zoeken.
Zoekt Mij.