Vader, God, moge bij een gerechtelijke procedure
in Amerika tussen Trump en Biden
het zijn dat als gevolg daarvan
mensen kiezen voor U, God, Vader van Jezus,
door Jezus Christus.
Dank, Uw wil geschiede.