Voor hulp en bijstand , morgen, opdat alles goed gaat