Voor een veilige reis morgen ik zie er zo tegenop.Maria, naak dat ik veilig thuiskom.