voor allen overleden mensen in onze wereld dat zij nu moge rusten in
de vrede