“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Ja economie draait om geld. God draait om mensen.
Tijd om te kiezen. Nu het nog kan.