Voor alle seminaristen vooral in Syrië, de Syrische Christenen voor genade en steun.
Voor allen Zalig Pasen.