Dank voor de stilte
om te luisteren
naar de wil van God, de Vader.