Laten wij gevolg geven aan de oproep van de Paus om op woensdag 26 januari een gebedsdag te houden voor vrede tussen Rusland en het Westen. Dat het volk van de Oekraïne gespaard mag blijven voor oorlog. Dat er verzoening mag komen. Heilige Moeder Gods, wees onze voorspraak!
Bid en laat bidden!