Een kaars voor geestelijke ondersteuning voor zowel gezonde als.niet gezonde parochianen.
En dat de ouderen in onze verzorgingshuizen de dagen goed mogen doorkomen.
En de verzorgers gevrijwaard mogen blijven van het virus..