Heilige Maria moeder vn GOD
Bid voor uw zondaars
Nu en in het uur vn de dood
Amen