Moge de almachtige God zich over ons zondaars ontfermen en ons zondig gedrag vergeven