Gebed voor de rechtvaardige mr devries die laf werd neergeschoten Heer ontferm u over ons