Een kaarsje voor mijn oogzenuwontsteking en knie.
Moge jezus mij beter maken zoals in de bijbelse tijden..