Voor de seminarist Jean-Noël uit Haïti en zijn vrienden.
Veel moed en succes. ????????????‍♀️