Voor alle seminaristen uit Albanië.
Voor vrede in Oekraïne, Rusland en heel Moldavië.
Voor verlichte en oprechte leiders.
Voor de slachtoffers van de oorlog.
Voor mijn familie en vrienden.
Voor vrede.
Amen