Voor de seminaristen uit Zuid Soedan.
Voor vrede in Oekraïne en voor mededogen in Marioepol.
Voor een einde aan de oorlog en voor de slachtoffers van dit oorlogsgeweld.
Voor mijn familie, opdat ze een veilige reis en een goede vakantie zullen hebben.
Voor vrede.
Amen.