Voor alle seminaristen uit Venezuela.
Voor alle strijders en de bevolking van Marioepol, voor Volodymyr Zelinski en voor de slachtoffers van de oorlog.
Voor een vredig Orthodox Paasfeest!
Voor vrede in Oekraïne en Rusland.
Voor onze engelbewaarders, opdat ze hun werk goed kunnen doen, vooral waar ze het meest nodig zijn.
Voor mijn familie en vrienden, vooral voor V.
Voor vrede.
Amen.