Voor alle seminaristen uit Madagascar.
Voor vrede in Oekraïne, moge de gruweldaden van de oorlog ons en vooral de strijdende partijen doen inzien dat dit enkel leidt tot onhoudbare situaties.
Voor alle slachtoffers van deze gruwel.
Voor inzicht en verlichting voor de regeringsleiders.
Voor mijn familie en vrienden, vooral V.
Voor de vrede.
Amen