Voor alle seminaristen uit Tanzania.
Voor vrede in Oekraïne, goede leiders en hulp voor de slachtoffers.
Voor mijn familie en vrienden.
Voor vrede
Amen