Voor alle seminaristen uit Malawi.
Voor vrede in de wereld en bijzonder in Oekraïne.
Voor vredelievende en bekwame staatslieden.
Voor de slachtoffers van de oorlog.
Voor mijn familie en vrienden en voor onze engelbewaarders.
Voor vrede
Amen