Voor alle seminaristen in Afrika.
Voor vrede in Oekraïne en voor alle slachtoffers.
Voor mijn familie, vooral V. en voor mijn vrienden.
Voor vrede.
Amen