Voor seminarist Chady Khoury en zijn familie en alle seminaristen uit de Libanon.
Voor vrede in Oekraïne en Rusland.
Voor goede en empathische leiders.
Voor mijn familie, vooral V. en vrienden.
Voor vrede.
Amen