Voor alle seminaristen uit Peru.
Voor vrede in Oekraïne en in de wereld.
Voor alle wereldleiders, bij zonder voor Volodymyr Zelynski , dat zij spoedig vrede kunnen bekomen!
Voor alle slachtoffers en vluchtelingen van oorlogen.
Voor Putin en zijn entourage, opdat zij afzien van oorlog en geweld en oprecht aan het onderhandelen gaan.
Voor het goede werk van onze beschermengelen.
Voor vrede.
Amen.