Voor de seminaristen uit Spanje en voor alle martelaren.
Voor vrede in Oekraïne, Rusland en alle streken waar er gevochten wordt.
Voor Volodymyr Zelinski, voor inzicht, wijsheid en moed.
Voor alle strijders en slachtoffers, voor Vladimir Putin, opdat hij zicht bezint en vrede .
Voor mijn familie en kinderen.
Voor de vrede.
Amen