Voor alle seminaristen uit Libanon en bijzonder voor Christelijke gemeenschap in de Heilige vallei in de buurt van de ceders van de Libanon.
Voor vrede in Oekraïne en voor alle slachtoffers van de oorlog.
Voor de regeringsleiders opdat zij het licht mogen zien en streven naar vrede.
Voor mijn familie en vrienden, geeft hen rust en gezondheid.
Voor onze engelbewaarders, opdat zij hun werk in alle sterkte mogen volbrengen.
Voor vrede.
Amen